Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς να πληκτρολογήσετε σύμβολα χρησιμοποιώντας το ALT στο πληκτρολόγιο

   Το πλήκτρο ALT μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε πρόσβαση κωδικών alt, ή χαρακτήρες που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα σε ένα κανονικό πληκτρολόγιο. Οι κωδικοί αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να γράψει σε ξένες γλώσσες, μαθηματικές εξισώσεις, ή να προσθέσετε αστεία σύμβολα για τα μηνύματά σας. Παρακάτω ☟ είναι πώς να το κάνουμε σε ένα PC ή Mac, τότε μια λίστα των συμβόλων, όπως π, º, και ♫ ♥.

Σύμβολα για το PC με το Alt


Σύμβολο
Ονομασία
ALT +
Σύμβολο
Ονομασία
ALT +
©
Copyrighted
0169
Saturn
9796
®
Reserved mark
0174
Uranus
9797
Service mark
8480
Neptune
9798
Celsius
8451
Pluto
9799
Care of
8453
Aries
9800
Fahrenheit
8457
Taurus
9801
Number symbol
8470
Gemini
9802
Sound recording copyright
8471
Cancer
9803
Prescription/pharmaceutical symbol
8478
Leo
9804
Ω
Ohm
8486
Virgo
9805
Inverted ohm
8487
Libra
9806
Sunshine
9728
Scorpio
9807
Cloud
9729
Sagittarius
9808
Umbrella
9730
Capricorn
9809
Snowman
9731
Aquarius
9810
Comet
9732
Pisces
9811
Star (solid)
9733
White king
9812
Star (outline)
9734
White queen
9813
Lightning
9735
White rook
9814
Thunderstorm
9736
White bishop
9815
Sun
9737
White knight
9816
Ascending node
9738
White pawn
9817
Descending node
9739
Black king
9818
Conjunction
9740
Black queen
9819
Opposition
9741
Black rook
9820
Phone (solid)
9742
Black bishop
9821
Phone (outline)
9743
Black knight
9822
Checkbox
9744
Black pawn
9824
Ballot box
9745
Black spade suit
9824
Ballot box with X
9746
Red heart suit
9825
Saltire (St. Andrew's Cross)
9747
Red diamond suit
9826
Left-pointing index finger (solid)
9754
Black club suit(or shamrock)
9827
Right-pointing index finger (solid)
9755
Red spade suit
9828
Left-pointing index finger (outline)
9756
Black heart suit (or valentine)
9829
Upwards-pointing index finger (outline)
9757
Black diamond suit
9830
Right-pointing index finger (outline)
9758
Red club suit
9831
Downwards-pointing index finger (outline)
9759
Hot springs
9832
Skull & crossbones
9760
Musical quarter note
9833
Caution sign
9761
Musical eighth note
9834
Radioactive sign
9762
Musical single bar note
9742
Biohazard sign
9763
Musical double bar note
9836
Caduceus or "Kerykeion"
9764
Flat note
9837
Ankh
9765
Natural note
9838
Eastern Christian cross
9766
Sharp note
9839
Chi Rho cross
9767
Cut above
9985
Patriarchal cross
9768
Cut here
9986
Greek cross
9769
Cut below
9987
Crescent moon & star
9770
Scissors
9988
Farsi symbol
9771
Public pay phone
9990
Adi Shakti
9772
Film reel (tape spool)
9991
Hammer & sickle
9773
Airport/airplane
9992
Peace sign
9774
Envelope/mail/email
9993
Yin & yang
9775
Victory sign
9996
Trigram Heaven
9776
Signature/sign here
9997
Trigram Lake
9777
Pencil diagonal down
9998
Trigram Fire
9778
Pencil
9999
Trigram Thunder
9779
Pencil diagonal up
10000
Trigram Wind
9780
Checkmark
10003
Trigram Water
9781
Heavy checkmark
10004
Trigram Mountain
9782
Multiplication sign/X
10005
Trigram Earth
9783
Heavy multiplication sign/X
10006
Dharma wheel
9784
Ballot X
10007
Frowning face
9785
Heavy ballot X
10008
Smiley face
9786
Latin Roman cross
10013
Black smiley face
9787
Latin cross 3D shadow
10014
Waxing crescent moon
9789
Latin cross outline
10015
Waning crescent moon
9790
Maltese Cross
10016
Mercury
9791
Star of David
10017
Venus (female symbol)
9792
Quotation mark single comma
10075
Earth symbol
9793
Quotation mark single comma
10076
Mars (male symbol)
9794
Quotation mark double turned comma
10077
╧♃
Jupiter
9795
Quotation mark double comma
10078
   Μέθοδος 1 από 4: Σε έναν υπολογιστή
   Μάθετε πώς μπορείτε να πληκτρολογήσετε με το Alt. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt και πληκτρολογήστε τους αριθμούς στο πληκτρολόγιο στα δεξιά του πληκτρολογίου. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή των αριθμών, αφήστε το πλήκτρο Alt, θα εμφανιστεί το σύμβολο.
   Δείτε πως μπορείτε να πληκτρολογήσετε τους κωδικούς με το Alt σε ένα φορητό υπολογιστή.
   Πατήστε το πλήκτρο "Num Lock". (Αν είναι μπλε ή γκρι, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Fn πριν να το πατήσετε.) Το Number Lock ενεργοποιεί τα γκρίζα ή μπλε πλήκτρα στο πληκτρολόγιο σας, θα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε ένα τετράγωνο. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT, πατήστε το & τότε το # και στη συνέχεια χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς.
  Μέθοδος 2 από 4: Σύμβολο Alt και οι Κώδικες
   Σημείωση: Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν ειδικούς χαρακτήρες. Χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη απόδοσης, μπορείτε να δείτε τα ερωτηματικά, κιβώτια, ή άλλα σύμβολα που δεν μπορούν να σχετίζονται με το κείμενο δίπλα του.
Σύμβολα με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • © Copyrighted [0169]
 • ♥ coeur [3]
 • ® Reserved mark [0174]
 • ℠ Service mark [8480]
 • ℃ Celsius [8451]
 • ℅ Care of [8453]
 • ℉ Fahrenheit [8457]
 • № Number symbol [8470]
 • ℗ Sound recording copyright [8471]
 • ℞ Prescription/pharmaceutical symbol [8478]
 • Ω Ohm [8486]
 • ℧ Inverted ohm [8487]
 • ☀ Sunshine [9728]
 • ☁ Cloud [9729]
 • ☂ Umbrella [9730]
 • ☃ Snowman [9731]
 • ☄ Comet [9732]
 • ★ Star (solid) [9733]
 • ☆ Star (outline) [9734]
 • ☇ Lightning [9735]
 • ☈ Thunderstorm [9736]
 • ☉ Sun [9737]
 • ☊ Ascending node [9738]
 • ☋ Descending node [9739]
 • ☌ Conjunction [9740]
 • ☍ Opposition [9741]
 • ☎ Phone (solid) [9742]
 • ☏ Phone (outline) 9743]
 • ☐ Checkbox [9744]
 • ☑ Ballot box [9745]
 • ☒ Ballot box with X [9746]
 • ☓ Saltire (St. Andrew's Cross) [9747]
 • ☚ Left-pointing index finger (solid) [9754]
 • ☛ Right-pointing index finger (solid) [9755]
 • ☜ Left-pointing index finger (outline) [9756]
 • ☝ Upwards-pointing index finger (outline) [9757]
 • ☞ Right-pointing index finger (outline) [9758]
 • ☟ Downwards-pointing index finger (outline) [9759]
 • ☠ Skull & crossbones [9760]
 • ☡ Caution sign [9761]
 • ☢ Radioactive sign [9762]
 • ☣ Biohazard sign [9763]
 • ☤ Caduceus or "Kerykeion" [9764]
 • ☥ Ankh [9765]
 • ☦ Eastern Christian cross [9766]
 • ☧ Chi Rho cross [9767]
 • ☨ Patriarchal cross [9768]
 • ☩ Greek cross [9769]
 • ☪ Crescent moon & star [9770]
 • ☫ Farsi symbol [9771]
 • ☬ Adi Shakti [9772]
 • ☭ Hammer & sickle [9773]
 • ☮ Peace sign [9774]
 • ☯ Yin & yang [9775]
 • ☰ Trigram Heaven [9776]
 • ☱ Trigram Lake [9777]
 • ☲ Trigram Fire [9778]
 • ☳ Trigram Thunder [9779]
 • ☴ Trigram Wind [9780]
 • ☵ Trigram Water [9781]
 • ☶ Trigram Mountain [9782]
 • ☷ Trigram Earth [9783]
 • ☸ Dharma wheel [9784]
 • ☹ Frowning face [9785]
 • ☺ Smiley face [9786]
 • ☻ Black smiley face [9787]
 • ☽ Waxing crescent moon [9789]
 • ☾ Waning crescent moon [9790]
 • ☿ Mercury [9791]
 • ♀ Venus (female symbol) [9792]
 • ♁ Earth symbol [9793]
 • ♂ Mars (male symbol) [9794]
 • ╧ Jupiter [9795]
 • ♄ Saturn [9796]
 • ♅ Uranus [9797]
 • ♆ Neptune [9798]
 • ♇ Pluto [9799]
 • ♈ Aries [9800]
Σύμβολα με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • ♉ Taurus [9801]
 • ♊ Gemini [9802]
 • ♋ Cancer [9803]
 • ♌ Leo [9804]
 • ♍ Virgo [9805]
 • ♎ Libra [9806]
 • ♏ Scorpio [9807]
 • ♐ Sagittarius [9808]
 • ♑ Capricorn [9809]
 • ♒ Aquarius [9810]
 • ♓ Pisces [9811]
 • ♔ White king [9812]
 • ♕ White queen [9813]
 • ♖ White rook [9814]
 • ♗ White bishop [9815]
 • ♘ White knight [9816]
 • ♙ White pawn [9817]
 • ♚ Black king [9818]
 • ♛ Black queen [9819]
 • ♜ Black rook [9820]
 • ♝ Black bishop [9821]
 • ♞ Black knight [9822]
 • ♟ Black pawn [9823]
 • ♠ Black spade suit [9824]
 • ♡ Red heart suit [9825]
 • ♢ Red diamond suit [9826]
 • ♣ Black club suit (or shamrock) [9827]
 • ♤ Red spade suit [9828]
 • ♥ Black heart suit (or valentine) [9829]
 • ♦ Black diamond suit [9830]
 • ♧ Red club suit [9831]
 • ♨ Hot springs [9832]
 • ♩ Musical quarter note [9833]
 • ♪ Musical eighth note [9834]
 • ♫ Musical single bar note [9835]
 • ♬ Musical double bar note [9836]
 • ♭ Flat note [9837]
 • ♮ Natural note [9838]
 • ♯ Sharp note [9839]
 • ✁ Cut above [9985]
 • ✂ Cut here [9986]
 • ✃ Cut below [9987]
 • ✄ Scissors [9988]
 • ✆ Public pay phone [9990]
 • ✇ Film reel (tape spool) [9991]
 • ✈ Airport/airplane [9992]
 • ✉ Envelope/mail/email [9993]
 • ✌ Victory sign [9996]
 • ✍ Signature/sign here [9997]
 • ✎ Pencil diagonal down [9998]
 • ✏ Pencil [9999]
 • ✐ Pencil diagonal up [10000]
 • ✓ Checkmark [10003]
 • ✔ Heavy checkmark [10004]
 • ✕ Multiplication sign/X [100005]
 • ✖ Heavy multiplication sign/X [10006]
 • ✗ Ballot X [10007]
 • ✘ Heavy ballot X [10008]
 • ✝ Latin Roman cross [10013]
 • ✞ Latin cross 3D shadow [10014]
 • ✟ Latin cross outline [10015]
 • ✠ Maltese Cross [10016]
 • ✡ Star of David [10017]
 • ❛ Quotation mark single turned comma [10075]
 • ❜ Quotation mark single comma [10076]
 • ❝ Quotation mark double turned comma [10077]
 • ❞ Quotation mark double comma [10078]
 • ™ Trademark [0153]
 • ○= 777
 • ∞ Infinity [236]
 • ▀ [479]
 • ▐ Bar [478]
 • ╔ [457]
 • ► Play Forward [16]
 • ◄ Play Reverse [17]
 • ▲ Scroll Up [30]
 • ▼ Scroll Down [31]
   Μέθοδος 3 από 4: Ξένες Γλώσσες με το Alt και τους κώδικες
Σύμβολα με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • Ç [128]
 • ü [129]
 • é [130]
 • â [131]
 • ä [132]
 • à [133]
 • å [134]
 • ç [135]
 • ê [136]
 • ë [137]
 • è [138]
 • ï [139]
 • î [140]
 • ì [141]
 • Ä [142]
 • Å [143]
 • É [144]
 • æ [145]
 • Æ [146]
 • þ [0254]
 • Þ [0222]
Σύμβολα με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • ô [147]
 • ö [148]
 • ò [149]
 • û [150]
 • ù [151]
 • ÿ [152]
 • Ö [153]
 • Ü [154]
 • ¢ [155]
 • £ [156]
 • á [160]
 • í [161]
 • ó [162]
 • ú [163]
 • ñ [164]
 • Ñ [165]
 • ª [166]
 • º [167]
 • ¿ [168]
    Μέθοδος 4 από 4: Μαθηματική εξίσωση με το Alt και τους κώδικες
Σύμβολα Με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • + [43]
 • - [45]
 • × [0215]
 • ÷ [0247]
 •  % [37]
 • ‰ [0137]
 • ± [241]
 • ¼ [0188]
 • ½ [0189]
 • ¾ [0190]
 • ≡ [240]
 • = [61]
 • ≈ [247]
 • ≥ [242]
Σύμβολα Με το πλήκτρο ALT μαζί με τους αριθμούς
 • ≤ [243]
 • √ [251]
 • ⁿ [252]
 • ¹ [0185]
 • ² [0178]
 • ³ [0179]
 • π [227]
 • ° [248]
 • ∞ [236]
 • µ [230]
 • Σ [228]
 • ∩ [239]
 • ⌠ [244]
 • ⌡ [245]
   Προειδοποίηση: Αυτά λειτουργούν μόνο με τα προγράμματα που δέχονται την είσοδο ASCII, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Σημειωματάριο, το WordPad, κλπ Δοκιμάστε τα για το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε.
   Ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο. Ευχαριστώ για την επίσκεψη.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου